Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

De toename van de regeldruk in de zorg lijkt te stagneren, maar zorgverleners ervaren nauwelijks vermindering in de praktijk. Onnodige regels drukken nog steeds zwaar op zorgverleners en hun vertrouwen in daadwerkelijke verandering is zeer laag. Verzekeraars en ict-systemen worden door de zorgverleners als belangrijkste veroorzakers van de regeldruk aangewezen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de Nationale (Ont)Regelmonitor, een onderzoek onder ruim 10.000 zorgverleners. De monitor is een initiatief van VvAA, zo meldt VvAA. 

De Nationale (Ont)Regelmonitor is deze zomer na een 0-meting eind 2018 opnieuw voorgelegd aan onder meer apothekers, huisartsen, medisch specialisten, psychologen en psychotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Inmiddels is ruim 80 procent van de zorgverleners bekend met de beweging (Ont)Regel de Zorg en merkt 47 procent, in plaats van 42 procent zes maanden geleden, dat het onderwerp in hun organisatie of beroepsgroep ‘op de agenda staat’. Echter, een halfjaar na de eerste meting heeft nog steeds 82 procent, ten opzichte van 87 procent een halfjaar geleden, last van regeldruk op het werk.

Net als een half jaar geleden is 62 procent van de zorgverleners ontevreden over de voortgang van het ontregelen. Het aantal zorgverleners dat (heel) weinig vertrouwen heeft in daadwerkelijke verandering, is gestegen van 63 procent naar 67 procent.

Nauwelijks verandering

In deze tweede meting gaf 4 procent van de zorgverleners (begin 2019 3 procent) aan dat de regeldruk in het afgelopen half jaar volgens hen is afgenomen. Het percentage zorgverleners dat aangeeft dat de regeldruk (sterk) toeneemt is het afgelopen half jaar gedaald van 58 naar 41 procent.

Meeste beweging bij de fysiotherapeuten 

De meeste beweging in het verminderen van de administratiedruk lijkt te zijn geboekt bij de fysiotherapeuten. Zij hebben veel te maken met regeldruk en ervaren er veel belasting door. Het laatste halfjaar is er een verandering tot stand gebracht. De regeldruk is licht afgenomen en men is minder tijd aan regels kwijt. De door het kabinet geformuleerde doelen zijn echter nog lang niet behaald.

Zorgverzekeraar belangrijkste veroorzaker regeldruk

De zorgverzekeraar is volgens de zorgverleners de belangrijkste veroorzaker van de regeldruk. Daarna scoren ict-systemen en wetgeving het hoogst. Alleen bij de medisch specialisten staan deict-systemen bovenaan als belangrijkste veroorzaker van de regeldruk, gevolgd door de zorgverzekeraar.

Door: Nationale Zorggids