Normal_euro_geld

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft besloten het laatste cao-voorstel formeel aan de voorzitters van de vier werknemersorganisaties betrokken bij het cao-overleg, aan te bieden. De NVZ vraagt de werknemersorganisatie om, nadat zij het voorstel tenminste neutraal aan hun leden hebben voorgelegd, tot een eigen afweging te komen, en uiterlijk 27 oktober te laten weten of zij bereid zijn om met de NVZ, op basis van ons voorstel, tot een akkoord voor een nieuwe cao voor de ziekenhuismedewerkers te willen komen. Dit melden NVZ en FNV. 

De onderhandelingen tussen de werkgeversorganisatie en vakbonden is gestaakt. Werknemersorganisaties zijn op meerdere plekken in de branche bezig met het organiseren van acties, waaronder zondagsdiensten. Volgens de NVZ verspreiden de bonden daarbij regelmatig informatie over de inhoud en het proces die onjuist, of op zijn minst eenzijdig, zijn.

'Het echte verhaal'

Ziekenhuismedewerkers hebben het recht om kennis te kunnen nemen van het  ‘echte verhaal’, bepleit de NVZ. Daarom deelt het ditmaal haar kant van het voorstel: een structurele salarisverhoging van 4 procent op 1 januari 2020 en opnieuw 4 procent op 1 januari 2021. Dit is, ook in vergelijking met andere recent afgesloten cao’s, een forse koopkrachtverbetering, aldus de werkgeversorganisatie. In november 2019 krijgen alle medewerkers een eenmalige bruto-uitkering van 1.000 euro. Dit bedrag is vergelijkbaar met een salarisverhoging van 3,5 procent over de negen maanden van 2019, waarin nog geen salarisverhoging kon worden doorgevoerd vanwege de lopende onderhandelingen.

Onregelmatigheidstoeslag

Het voorstel voorziet in 25 procent verhoging van de grondslag voor de onregelmatigheidstoeslag. Door werken in onregelmatige diensten financieel aantrekkelijk te maken, zullen ziekenhuismedewerkers mogelijk vaker bereid zijn om ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend te werken. Hierdoor wordt de ervaren werkdruk beter verdeeld. Voor medewerkers met onregelmatige diensten leidt deze hogere ORT tot een extra salarisverhoging van ruim 2,5 procent, bovenop de eerdergenoemde 4 procent. In totaal dus 6,5 procent erbij per januari aanstaande, voor medewerkers met onregelmatige diensten.

Wanhopige verkooppoging 

Vakbond FNV laat in een persbericht weten ‘de zet’ van NVZ als wanhopig te zien en vindt het een manier om langs andere wegen het cao-voorstel te verkopen. Bovendien, zo zegt de vakbond, snappen ziekenhuismedewerkers al een hele tijd heel goed waar het om gaat. 

Door: Nationale Zorggids