Normal_onderzoek_bed_dokter_huisarts

Omdat er risico’s zijn voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Gezondheidscentrum De Oude Toren in Eindhoven een aanwijzing gegeven. Er is ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekenden geen continuïteit van zorg. Dit meldt IGJ.

Gezondheidscentrum De Oude Toren is een huisartsenpraktijk waar twee huisartsen werkzaam zijn. Het centrum is niet aangesloten bij de regionale huisartsenpost en er is ook geen andere manier van huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren geregeld. De praktijk is er meerdere malen op gewezen dat dit wél moet, maar de huisartsen doen niets. Daarom legt de inspectie nu een aanwijzing op.

Binnen zes weken moet de zorg in de avond-, nacht-, en weekenduren geregeld zijn volgens de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen. Als het gezondheidscentrum dan niet voldoet aan de aanwijzing, kan de inspectie een boete opleggen.

Door: Nationale Zorggids