Normal_minister_hugo_de_jonge_volksgezondheid_2

Op 15 november, voorafgaand aan het Wetgevend Overleg Jeugd van 18 november, nodigen FNV, CNV, jeugdzorgorganisatie iHUB en tientallen jeugdzorgwerkers minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid uit voor een ‘stevig ontbijt’. Dit meldt FNV. 

De jeugdzorgwerkers willen een indringend gesprek met de minister en hem vertellen hoe het is om in hun schoenen te staan. Zij vragen de minister te komen met oplossingen, visie en regie voor een gezonde jeugdzorg. En zij vragen hem dit vast te leggen in het beleid en begroting Jeugd voor 2020 waar in Den Haag op 18 november in het wetgevingsoverleg over wordt besloten.   

Verhalen uit de praktijk

Het jeugdzorgontbijt wordt omlijst met verhalen uit de praktijk. Deze worden verteld door de jeugdzorgwerkers, maar ook geïllustreerd door een pad van honderden afgetrapte schoenen langs het torentje. Hierin zitten verhalen jeugdzorgwerkers uit het hele land die voor de minister en het geïnteresseerde publiek te lezen zijn.

Signalen jeugdzorgwerkers niet gebruikt

De vakbonden vinden dat de signalen van hen en de jeugdzorgwerkers de afgelopen jaren onvoldoende zijn gebruikt in overheidsbeleid. Terwijl deze achteraf steevast worden bevestigd door analyse en onderzoek. Hierdoor zijn steeds grote kansen gemist om de jeugdzorg te verbeteren.

#inmijnschoenen

Begin september, tijdens de eerste staking van de jeugdzorg in de Nederlandse geschiedenis, lanceerden vakbonden FNV en CNV samen met werkgever iHUB (de paraplu van Altra, Horizon, Opvoedpoli en Nieuwe Kans) de online hashtag #inmijnschoenen. Via deze hashtag werden de afgelopen weken honderden schrijnende verhalen verzameld van jeugdzorgwerkers en de omstandigheden waaronder ze hun werk moeten doen. Deze verhalen worden tijdens dit ontbijt gedeeld met de minister en het publiek.

Door: Nationale Zorggids