Normal_bejaarde_oudere_boos_verward

De zorginkoop voor specialisten ouderengeneeskunde baart beroepsvereniging Verenso grote zorgen. Zorgverzekeraars zouden het hen moeilijk maken om hun werk nog kundig uit te voeren door de maatregelen die gehanteerd worden. De specialisten vrezen dat ouderen die thuis of in een kleine woonvorm wonen, straks geen beroep meer kunnen doen op hun diensten. Dit meldt Skipr.

Specialisten ouderengeneeskunde zijn met hun kennis onmisbaar voor de doelgroep, maar moeten zich aan bijzondere eisen van de zorgverzekeraars houden. Zo mogen specialisten in kleine samenwerkingsverbanden een cliënt niet thuis van zorg voorzien, terwijl dat voor die persoon wel de beste plek zou zijn. Huisartsen mogen wel thuis een behandeling geven. “Nieuwe toetreders op de markt krijgen bovendien helemaal geen ruimte, waardoor er geen specialisten ouderengeneeskunde een praktijk voor thuiswonende ouderen kunnen beginnen”, aldus Nienke Nieuwenhuizen, Verenso-voorzitter en zelf ook specialist ouderengeneeskunde.

Te laag omzetplafond

Ook zou volgens Nieuwenhuizen gewerkt worden met een onrealistisch omzetplafond. Deze is te laag, waardoor de vrees er is dat ouderen straks niet van zorg kunnen worden voorzien omdat het omzetplafond al is behaald. Er zou bij de inkoop voor het specialisme beter gekeken moeten worden naar wat er nodig is. “En de tijd dringt, want begin november moeten de contracten voor 2020 zijn gesloten”. Ze wijst daarbij op de contracten die zorgverzekeraars sluiten met zorgaanbieders, waar ook omzetplafonds in worden opgenomen.

Door: Nationale Zorggids