Normal_medicatie_pillen_medicijnen

Een medicijnrol bestaat uit zakjes waarin de geneesmiddelen per innamemoment zitten. In sommige situaties is het onduidelijk hoe wijkverpleegkundigen een medicijnrol mogen aanvragen. Het komt in de praktijk voor dat aanbieders en/of zorgverzekeraars voorwaarden stellen aan het aanvragen van medicijnrollen. Van de wijkverpleegkundige wordt dan bijvoorbeeld verwacht dat hij of zij een machtiging aan de huisarts vraagt. Dit veroorzaakt onnodige administratieve last. Deze voorwaarden zijn nergens vastgelegd, het is dus niet mogelijk of nodig om een regel te schrappen. Dit meldt (Ont)Regel de Zorg.

De wijkverpleegkundige beoordeelt of de cliënt zelfstandig de medicatie kan beheren en gebruiken. Als blijkt dat dit niet (meer) het geval is, kan de wijkverpleegkundige, afhankelijk van de situatie en het probleem, voor orale medicatie een medicijnrol aanvragen bij de apotheker. Als ook de apotheker vindt dat de cliënt een medicijnrol nodig heeft, dan neemt hij/zij in samenspraak met de patiënt en in afstemming met de voorschrijver de beslissing voor de overstap naar een medicijnrol.

Medicatie afgestemd met huisarts

De apotheker stemt het reeds voorgeschreven medicatiegebruik af met de huisarts. De huisarts accordeert het actueel medicatiegebruik, waarna de medicijnrol door de apotheker kan worden geleverd aan de cliënt. Als het reeds voorgeschreven medicatiegebruik aangepast moet worden, bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe medicatie of het aanpassen van doseringen, dan bespreekt de wijkverpleegkundige dit met de huisarts.

De medicijnrol wordt bekostigd via de beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg. Daarin wordt de medicijnrol geïndividualiseerde distributievorm (GDV) genoemd.

Het aanvragen van een medicijndispenser

Ter ondersteuning van veilig medicatiegebruik kan de wijkverpleegkundige een automatische medicijndispenser aanvragen. Een automatische medicijndispenser herinnert de cliënt er actief aan om (de juiste) medicatie in te nemen. Deze is rechtstreeks aan te vragen bij de aanbieder van wijkverpleegkundige zorg. Vanaf 2020 kan de medicijndispenser gedeclareerd worden vanuit de prestatie ‘Thuiszorgtechnologie’ als aanbieders hierover afspraken met de verzekeraar hebben gemaakt.

Door: Nationale Zorggids