Normal_geweld_agressie

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming is geschokt over de heftigheid van de incidenten tegen medewerkers in de jeugdzorg. Signalen over geweld tegen hulpverleners hebben hem eerder bereikt, maar het lijkt er volgens hem op dat het geweld steeds ernstigere vormen aanneemt. Dit meldt Rijksoverheid. 

“Jeugdbeschermers hebben de belangrijke taak kinderen en jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd bescherming te bieden. De rechter heeft hen het toezicht op deze kinderen toevertrouwd. Zij staan daarbij voor soms ingrijpende keuzes”, zegt Dekker.

Jeugdbeschermers moeten veilig hun werk doen

Om de veiligheid van kinderen te herstellen, is ingrijpen soms nodig. Ook als ouders zich daartegen verzetten. “De jeugdbescherming dient dan op te kunnen treden. Dat ouders dat niet altijd op prijs stellen kan ik nog begrijpen”, aldus de minister. “Wat ik niet accepteer is dat jeugdbeschermers daarbij bestookt worden met verbale agressie en geweldbedreigingen. Jeugdbeschermers moeten veilig hun werk doen en op respect van de samenleving kunnen rekenen.”

In gesprek met politie en OM

Dekker gaat in overleg met politie en het Openbaar Ministerie (OM) om te kijken of de afspraken die zijn gemaakt over het optreden van hen bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak in het geval van de jeugdbescherming voldoende werken of dat deze aangescherpt moeten worden. Ook wil hij het gesprek aangaan met Facebook om ervoor te zorgen dat bedreigingen snel verwijderd kunnen. 

Door: Nationale Zorggids