Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert een reeks informatiekaarten over de thema’s samen beslissen, case-management en samenwerking in de zorg. Daarin kunnen zorgprofessionals zien hoe zij hun inzet vergoed krijgen als zij samenwerken met collega’s die onder een andere bekostiging vallen. Of wanneer zij case-management voor een patiënt voeren. Dit meldt NZa. 

Het initiatief voor de informatiekaarten komt voort uit de samenwerking van de NZa en organisaties om de palliatieve zorg te verbeteren. De bekostiging daarvan is versnipperd geregeld. De informatiekaarten zijn bedoeld voor de huisarts, wijkverpleegkundige, medisch en verpleegkundig specialist, aanbieders van eerstelijnsverblijven en voor artsen en verpleegkundigen in de langdurige zorg.

Bekostigingsmogelijkheden palliatieve zorg apart benoemd

In kaart is gebracht hoe de bekostiging zorgbreed geregeld is voor case-management, samen beslissen met de patient over mogelijke behandelingen en transmuraal samenwerken. Wanneer er voor palliatieve zorg extra mogelijkheden zijn in de bekostiging, dan is dit specifiek in aparte tekstkaders op de kaarten benoemd. 

Door: Nationale Zorggids