Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Er is een groeiend tekort aan vakmensen in de zorg. Met steun van provincie Gelderland voeren 26 zorg- en welzijnsorganisaties de actie IkweetRAAT.nl uit. Hiermee zoeken zij nieuwe manieren om de tekorten in de zorg aan te pakken. Dit meldt provincie Gelderland. 

Het personeelstekort in de zorg zal de komende jaren toenemen. In de provincie Gelderland kan het tekort oplopen tot ruim 9.000 vacatures in 2022, volgens de werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn WZW en WGV. Er is vooral een groeiend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen op mbo-en hbo-niveau.

IkweetRAAT.nl

Met Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) slaan zorg- en welzijnsorganisaties de handen ineen om de tekorten in de zorg in Gelderland aan te pakken. Eén van de concrete acties uit deze plannen is IkweetRAAT.nl waarbij zorgmedewerkers worden uitgedaagd om slimme ideeën met elkaar te ontwikkelen, elkaar te inspireren en het werkplezier te vergroten.

10 beste ideeën

De aangemelde ideeën op IkweetRAAT.nl dragen bij aan het behoud van medewerkers, het benutten van talenten en anders werken. De tien beste ideeën belonen ze met elk 10.000 euro om het idee daadwerkelijk uit te voeren. Tot 15 november 2019 kunnen medewerkers ideeën aanmelden op de website ikweetraat.nl. Op 11 december worden de tien beste ideeën bekendgemaakt. In het eerste half jaar van 2020 worden de ideeën uitgevoerd. Alle overige ideeën blijven via de website toegankelijk en kunnen zorg- en welzijnsorganisaties implementeren.

Tekorten op de arbeidsmarkt

Provincie Gelderland stimuleert initiatieven om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. De provincie zet 200.000 euro in voor de uitvoering van de actie IkweetRAAT.nl.

Door: Nationale Zorggids