Logo_phlink

In de gehandicaptenzorg komen medewerkers regelmatig voor dilemma’s te staan. Samen met de clienten en verwanten wegen ze dagelijks risico’s af en maken ze inschattingen. Toch lopen zaken soms anders dan ze willen. Wat dan? Om medewerkers bij dit proces te ondersteunen heeft Philadelphia Zorg een eenmalig tijdschrift uitgebracht: Phlink. Een special over incidenten in de zorg en wat ervan te leren is. Dit meldt Philadelphia Zorg. 

Agnes Verhulst, directeur Medewerkersbelang: “Met dit tijdschrift willen we meerdere dingen bereiken. Allereerst willen we onze collega’s laten zien dat ze er niet alleen voor staan als het anders loopt dan we willen. Daarnaast vragen we ze moed te vinden als hun innerlijke stem zegt dat er iets niet pluis is; loop er niet omheen maar bespreek het met je collega’s. En gaat er onverhoopt toch iets mis, wees er open over, ga ermee aan de slag en leer! Want binnen Philadelphia, waar aan zo’n 8.600 mensen met een beperking zorg en ondersteuning wordt gegeven, zijn incidenten niet uit te sluiten. Hoe graag we dit ook willen. Het is een tijdschrift om van te leren, zodat we met elkaar de zorg en ondersteuning steeds beter maken.”

‘Ideale oplossing is er niet altijd’

Voor de mensen die ze ondersteunen is Philadelphia altijd op zoek naar nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Agnes Verhulst: “Daardoor kiezen we soms voor oplossingen die niet helemaal passen 'binnen de lijntjes’, maar waarvan cliënten wel gelukkiger worden. Dit kan en durven we, omdat we ons ‘collectieve vakmanschap’ goed op peil houden. Dit tijdschrift maakt hier onderdeel vanuit."

Zaterdag 23 november valt het bij zo’n 7.500 medewerkers, flexkrachten en stagiaires van de zorgorganisatie op de deurmat.

Door: Nationale Zorggids
Beeld: Philadelphia Zorg