Logo_zorginstituut_nederland

De strengere eisen die zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is een belangrijke stap om te waarborgen dat iedere cliënt, overal in Nederland, veilige en kwalitatief goede cosmetische zorg krijgt. In het kwaliteitskader staan de landelijke afspraken met de betrokken partijen over de manier waarop de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn. Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg op 12 november 2019 opgenomen in het Register. Voor de cliënt is het nu duidelijk wat hij kan verwachten van de behandeling door de cosmetisch zorgverlener en of die de behandeling mag uitvoeren. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Om veilig en verantwoord cosmetische zorg te kunnen geven, moeten zorgverleners voldoende bekwaam zijn voor het uitvoeren van cosmetische behandelingen. Daarom staan in het kwaliteitskader algemene kwaliteitseisen voor het opleidingsniveau van zorgverleners. Daarnaast geeft het kwaliteitskader een handreiking voor het formuleren en vaststellen van bekwaamheidseisen (kennis en vaardigheden). Deze eisen staan niet in het kader zelf, maar moeten worden uitgewerkt door de verschillende beroepsgroepen in de cosmetische zorg.

Leren en verbeteren

Voor goede en veilige cosmetische zorg met zo min mogelijk complicaties voor cliënten, is het ook belangrijk dat zorgverleners en zorginstellingen continu blijven leren. Daarom besteedt het kwaliteitskader aandacht aan het versterken van het lerend vermogen van de sector cosmetische zorg. Zorgorganisaties die cosmetische behandelingen aanbieden, worden bijvoorbeeld gevraagd jaarlijks een kwaliteitsverslag te publiceren, een kwaliteitsplan te maken met audits en visitaties en een lerend netwerk te vormen met andere organisaties.

Uitvoering door partijen

Ten slotte staan in het kwaliteitskader vervolgopdrachten voor de sector. Eén daarvan is de vorming van een Stuurgroep Cosmetische Zorg, die bestaat uit alle relevante partijen in de cosmetische zorg. Deze stuurgroep neemt het voortouw bij het verder versterken van het lerend vermogen van de sector en bij het uitvoeren van de opdrachten uit het kwaliteitskader, zoals het formuleren van de bekwaamheidseisen en het opstellen van een cliëntenversie van het kader. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van het kwaliteitskader ligt bij de zorgverleners en hun organisaties. Het Zorginstituut gaat de implementatie van het kader volgen en ondersteunt de Stuurgroep Cosmetische Zorg bij de uitvoering van de opdrachten.

Door: Nationale Zorggids