Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Ondanks de verwachte afvlakking van de economische groei worden er in de komende zes jaar meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Dit zorgt over het algemeen voor goede baankansen voor gediplomeerden die de arbeidsmarkt zullen instromen. De huidige knelpunten die werkgevers ervaren bij het werven van personeel in de zorg zullen naar verwachtingen de komende jaren op alle functieniveaus aanhouden. Dit meldt Maastricht University. 

De verwachting is dat de komende zes jaar zo’n 1,6 miljoen medewerkers vervangen moeten worden. Zij verlaten (tijdelijk) de arbeidsmarkt vanwege onder meer (vervroegde) pensionering, zorgtaken of ze verruilen hun beroep voor een ander beroep. De vervangsingsvraag zorgt voor 75 procent van de baanopeningen.

Aanbod blijft achter op vraag 

De grootste werkgelegenheidsgroei wordt verwacht voor de zorg- en welzijnsberoepen en de technische beroepen. In de zorg, door groei, en het onderwijs, door de grote vervangingsbehoefte, blijft het aanbod van arbeid achter op de vraag en is het moeilijk om voldoende personeel te vinden. 

Door: Nationale Zorggids