Normal_transgender_regenboog_lhbt

De deskundigenverklaring die transgenders nodig hebben om de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte te laten wijzigen, komt te vervallen. Zo wordt de huidige procedure eenvoudiger, zegt minister Dekker voor Rechtsbescherming die hiertoe een wetsvoorstel indiende. Dit meldt Rijksoverheid. 

De toekomstige procedure bestaat uit twee stappen. De aanvrager meldt eerst zijn of haar wens om de geslachtsregistratie te wijzigen. Na ten minste vier en ten hoogste twaalf weken kan die kennisgeving bij de balie worden bevestigd, en kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte aanpassen. Een transgender kan daarvoor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn geboorteplaats, en voortaan ook bij de burgerlijke stand van zijn woonplaats. Zo kunnen reiskosten en tijd worden bespaard.

Inbreuk op zelfbeschikkingsrecht 

De wetswijziging om de artsenverklaring, ofwel deskundigenverklaring, te schrappen, is een tegemoetkoming aan de bezwaren uit de praktijk hiertegen. Transgenders en belangenorganisaties vinden de deskundigenverklaring een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Ook leven er praktische bezwaren, zoals de kosten van de verklaring. Een gesprek met een deskundige kost ongeveer 250 euro en dan komt daar nog plusminus 65 euro bij voor het verkrijgen van de schriftelijke verklaring. 

Leeftijdsgrens laten vervallen 

Dekker stelt ook voor om de huidige leeftijdsgrens te laten vervallen, waardoor straks ook jongeren onder de 16 jaar hun geslachtsregistratie wijzigen door een verzoek aan de rechter. Reden hiervoor is dat sommige jongeren al voor hun zestiende in een ander geslacht door het leven gaan. Het verschil tussen geslachtsregistratie en beleefde genderidentiteit wordt dan als heel knellend ervaren, onder meer vanwege de identificatieplicht en te behalen schooldiploma’s. 

Door: Nationale Zorggids