Normal_ambulance

De rechters vinden het geen goed idee als zij geweld tegen hulpverleners altijd moeten bestraffen met een celstraf. Ze vragen justitieminister Grapperhaus met klem om af te zien van een nieuwe wet die het onmogelijk maakt om in zaken over geweld tegen hulpverleners enkel een taakstraf op te leggen. In deze gevallen kan een taakstraf alleen nog worden opgelegd in combinatie met een celstraf, zoals ook al voor bepaalde andere gewelds- en zedenmisdrijven het geval is.

De Raad voor de Rechtspraak reageert daarmee op een wetsvoorstel van de minister. Die wil geweld tegen ambulancebroeders, politie- en brandweermensen en andere hulpverleners strenger laten bestraffen.

De raad begrijpt die wens van extra vergelding, maar stelt dat de wet nu ook al de mogelijkheid biedt om een celstraf op te leggen. Bovendien hebben rechters nu ook al voldoende oog voor de ernst van dit soort misdrijven. Zij vinden de wet belemmerend en willen maatwerk kunnen leveren. Het wetsvoorstel spreekt er geen vertrouwen in uit dat de rechter per geval zorgvuldig straft, aldus de raad.

Opgelegde straf niet altijd passend bij vergrijp

Maar de ene mishandeling is de andere niet. Een kleine duw, een ongelukkige val kan al snel zonder dat dat de bedoeling is tot mishandeling leiden. Voor de wet maakt dat geen verschil, voert de raad aan. De voorgenomen beperking betekent ook dat niet altijd de straf kan worden opgelegd die volgens de rechter, het Openbaar Ministerie en de reclassering het beste past bij de verdachte en de gebeurtenis.

Ook zijn de maximale straffen tegen politiegeweld al drie keer verhoogd en wordt op dit moment in circa 40 procent van dit soort zaken een celstraf opgelegd, aldus de raad.

Door: ANP