Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Na maandenlang actievoeren, meerdere ‘estafettestakingen’ en de eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit, zijn door vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU'91 met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) afspraken gemaakt over een nieuwe cao Ziekenhuizen. Dit meldt FNV. 

 

In het onderhandelaarsakkoord zijn er onder andere afspraken gemaakt over structurele en incidentele loonsverhogingen, rusttijden, toeslagen wanneer je last-minute moet werken en afspraken over eerder stoppen met werken. De looptijd van de cao bedraagt 27 maanden; met terugwerkende kracht van 1 april 2019 tot 1 juli 2021.

Loonsverhoging van 8 procent

In het akkoord zijn twee structurele loonsverhogingen afgesproken van totaal 8 procent. 5 procent per 1 januari 2020 en 3 procent per 1 januari 2021. Medewerkers die onregelmatig werken, circa de helft van de ziekenhuismedewerkers, ontvangen straks ook een hogere onregelmatigheidstoeslag (ORT). In de nieuwe cao wordt deze berekend over een andere, hogere salarisschaal (IP 28) wat uitkomt op een extra structurele loonsverhoging van zo’n 2,5 procent. Verder krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van 1.200 euro (naar rato dienstverband) over 2019.

Om de instroom van nieuwe ziekenhuismedewerkers te bevorderen worden de leerlingsalarissen verhoogd met 10 procent. Ook de stagiairs gaan er in loon op vooruit. Hun stagevergoeding gaat met 65 euro omhoog naar 400 euro per maand. In de nieuwe cao krijgen nu ook coassistenten een stagevergoeding en reiskostenvergoeding.

Verslechteringen van tafel

Vakbonden hebben in het principeakkoord de door de NVZ voorgestelde verslechteringen van tafel gekregen. Daardoor zullen medewerkers die op 1 december 2019 aanvullend zijn verzekerd bij IZZ, nog steeds de werkgeversbijdrage aan de ziekenkostenverzekering ontvangen – tot 334 euro netto per jaar. Ook zullen de ziekenhuiswerkgevers bij ziekte het loon blijven aanvullen tot 100 procent in plaats van de eerder voorgestelde 90 procent.

Door: Nationale Zorggids