Normal_auto_2

Mensen met diabetes mellitus moeten elke vijf jaar een nieuwe gezondheidsverklaring insturen naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om hun rijbewijs te kunnen verlengen. Ze moeten daarbij een door de arts ingevulde vragenlijst opsturen die het CBR gebruikt om de rijgeschiktheid te toetsen. Als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ligt, mag ook de diabetesverpleegkundige dat doen. Hiertegen heeft de Commissie Rijgeschiktheid geen bezwaar, zo meldt de Gezondheidsraad. 

Volgens de huidige wet- en regelgeving moet een diabetesarts de vragenlijst ter keuring van de rijgeschiktheid invullen. Maar de minister wil dat ook verpleegkundigen dat kunnen. Het CBR ziet hier tevens heil in en stelt voor om de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 aan te passen zodat ook een gespecialiseerd verpleegkundige de lijst mag invullen. Zo wordt de procedure voor mensen met diabetes minder belastend, omdat ze in de praktijk veelal worden behandeld door de diabetesverpleegkundige en in mindere mate door de arts. 

Door: Nationale Zorggids