Normal_arts_doker_doktersjas_stethoscoop

De Nederlandse Zorgautoriteit nodigt huisartsen en huisartsenorganisaties uit om mee te doen aan een enquete over de contractering in de huisartsen- en multidisciplinaire zorg. De input die hieruit voortvloeit helpt in beeld te brengen op welke wijze de afspraken in het bestuurlijk akkoord ‘Huisartsenzorg 2019-2022’, zoals meer tijd voor de patiënt en zorg voor kwetsbare groepen, zijn geland in de contracten over 2020. Dit meldt de NZa. 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de NZa gevraagd jaarlijks een beeld te geven van de contractering in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de vorm van een monitor. In juni 2019 publiceerde het de eerste monitor op haar website. De resultaten van de tweede monitor komt naar verwachting in april 2020.

Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk huisartsen de vragenlijst invullen. De enquête staat tot 15 januari 2020 online.

Door: Nationale Zorggids