Normal_justitie__rechtbank

De kantonrechter Assen heeft deze week een ambulant begeleider in de thuiszorg volledig in het gelijk gesteld, waardoor zij een ruime nabetaling van haar werkgever tegemoet kan zien. Dit meldt FNV die namens haar een rechtszaak aanspande omdat haar werkgever de reistijd tussen cliënten niet uitbetaalde. 

De werkgever was van mening dat deze reistijd eigen tijd is. Een ambulant begeleider bezoekt cliënten in de thuissituatie en is dus veel onderweg. Josee Houben, jurist FNV: “Dit is een heldere uitspraak. In de cao staat duidelijk vermeld dat deze reistijd werktijd is en als zodanig betaald moet worden.”

Reistijd niet of niet volledig uitbetaald

FNV ziet vaak dat de reistijden ‘van cliënt naar cliënt’ niet of niet volledig worden uitbetaald door de werkgevers in de thuiszorg. Huishoudelijke hulpen, (ambulante) begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) leveren hierop in. Houben: "Deze uitspraak bevestigt nog eens dat werkgevers deze reistijd gewoon moeten betalen. We drukken werknemers dan ook op het hart om een goede administratie van de afgelegde bezoeken, inclusief hun uren en kilometers aan de cliënten, bij te houden. Als blijkt dat de werkgever dit weigert uit te betalen, heb je het zwart op wit staan."

Door: Nationale Zorggids