Normal_fysiotherapie__oefeningen__training

Per 1 januari 2020 wordt de lijst met diagnosecodes voor fysio-, oefen- en huidtherapeuten teruggebracht van 4.823 naar 1.490. Deze diagnosecodes worden door de zorgverzekeraar en zorgaanbieder gebruikt op dezelfde, uniforme manier en leveren een vermindering op van administratieve lasten voor de zorgverleners. Dit meldt (Ont)Regel de Zorg. 

Het gaat om de invoering van de zogenoemde DCSPH-lijst, een lijst met codes die de medische indicatie in een diagnosecode vertaalt. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling bij zorgverzekeraars.

De nieuwe, uniforme lijst is het product van intensieve samenwerking tussen zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Met de invoering van de uniforme DCSPH-lijst gebruiken de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder dezelfde uniforme codes. Hierdoor verminderen het aantal foutmeldingen en correcties, waardoor ook administratieve lastendruk afneemt.  

Door: Nationale Zorggids