Normal_verpleging_verpleegkundige_student

De ziekenhuismedewerkers die verenigd zijn in FNV hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat 14 december is bereikt voor de 200.000 medewerkers die vallen onder de cao Ziekenhuizen. Met een ruime meerderheid van 88 procent stemden de FNV-leden voor 8 procent structurele loonsverhoging, een eenmalige uitkering van 1.200 euro, verhoging van toeslagen en afspraken over een betere balans tussen werk en privé. Dit meldt FNV. 

Met instemming van de leden van FNV en het akkoord van werkgeversorganisatie NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) is de nieuwe cao eindelijk een feit.

"Wij vonden het belangrijk dat de ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, zich kunnen vinden in het eindresultaat. Zij hebben zich nu met een luid en duidelijk ‘ja’ uitgesproken voor dit akkoord. Vol vertrouwen zet ik namens de FNV straks mijn handtekening en zijn de nieuwe afspraken een feit. Ik sluit daarnaast mijn ogen niet voor de mensen die niet positief zijn. Deze reacties nemen wij mee naar volgende onderhandelingen. Want dit mooie resultaat is een begin, maar we zijn er nog niet”, zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn.

Belangrijkste afspraken uit het akkoord

In het akkoord is een structurele loonsverhoging van totaal 8 procent afgesproken over de looptijd van 27 maanden. Ook is er een hogere onregelmatigheidstoeslag (ORT) afgesproken die uitkomt op een extra structurele loonsverhoging van zo’n 2,5 procent. Verder krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van 1.200 euro (naar rato dienstverband) over 2019 in januari. Ook zijn er hogere salarissen afgesproken voor leerlingen en stagiairs.

Hersteltijd

Voor de privé-werkbalans zijn diverse afspraken gemaakt: de hersteltijd na een bereikbaarheidsdienst in de nacht is verruimd van 6 uur naar 8 uur en de toeslag op extra werken krijgen medewerkers als de dienst binnen 72 uur na aanvraag is. Dit was 24 uur.

Ook de eerder voorgestelde verslechteringen van de ziekenhuiswerkgevers zijn van tafel. De werkgeversbijdrage aan de ziekenkostenverzekering blijft intact voor huidige deelnemers en bij ziekte wordt het loon aangevuld tot 100 procent ,in plaats van de eerder voorgestelde 90 procent.

Door: Nationale Zorggids