ZonMw subsidieoproep voor Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) opent vandaag drie nieuwe subsidieoproepen. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door)ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven. Deze initiatieven zijn gericht op het voorkomen, verplaatsen of vervangen van zorg. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie. Dit meldt ZonMw.

Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Het doel van het programma is om de gezondheidszorg in Nederland echt te veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

Drie nieuwe subsidies

Vandaag zijn drie subsidies opengesteld: de Startimpuls, de Regio-impuls en de Voucher-subsidie. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
Een Voucher ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

Mensen die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat hebben overwogen wijzen wij erop dat op basis van de ervaring die is opgedaan in deze tweede ronde een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. Zoals: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers.

Webinar over subsidieoproepen

Op maandag 13 januari hield JZOJP een webinar over de subsidieoproen. Tijdens dit webinar konden deelnemers vragen stellen over het indienen van een aanvraag. Het terugkijken van het webinar over subsidieoproepen kan op de website van ZonMw. Hier vind je ook meer informatie over het JZOJP-programma en de subsidiemogelijkheden.

Door: ANP