Kamervragen gedragscode geneesmiddelenfabrikanten
Ploumen (PvdA) wil dat minister Bruins (Medische Zorg) meer druk zet op geneesmiddelenfabrikanten om nieuwe medicijnen goedkoper te maken. Er is veel maatschappelijke onvrede over de hoge prijzen van nieuwe geneesmiddelen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Maar in de gedragscode die de farmaceutische industrie heeft opgesteld, staat niets over het aanpakken van dit probleem. De code is dus een lege huls, concludeert Ploumen. Hoe gaat minister Bruins de farmasector dwingen tot meer openheid over prijsvorming?

"Mevrouw Ploumen en ik tappen uit hetzelfde vaatje", verzekert de minister. Ook hij is niet tevreden over de gedragscode. Daarom wil hij dat de industrie voor het eind van deze kabinetsperiode komt met een verbeterde versie, waarin ook de prijzen worden meegenomen. Die aanscherping moet volgens Bruins vanuit de sector zelf komen. Te strenge regels kunnen de beschikbaarheid van medicijnen in gevaar brengen.