Werkgevers willen informatie over werken in nachtdienst en gezondheid

Werkgevers uit verschillende sectoren hebben behoefte aan informatie over werken in de nacht. Veel genoemde thema’s zijn optimale roosters, gezondheidsrisico’s en voedingsadviezen. Ook is er vanuit werkgevers vraag naar informatie over hulpmiddelen en voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan faciliteiten voor powernaps. Deze resultaten komen uit een inventarisatie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit meldt het RIVM.

In Nederland werken 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig in de nacht. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers in de industrie, vervoer, beveiliging of zorg. Werken tijdens de nacht verstoort het dag-nachtritme van het lichaam. In 2017 concludeerde de Gezondheidsraad dat (langdurig) nachtwerk leidt tot een verhoogd risico op slaapproblemen, diabetes, en hart- en vaatziekten.

Gezondheidsrisico’s van werken in de nacht

In 2018 inventariseerde het RIVM de informatiebehoefte over gezondheidsrisico’s onder werknemers die in en rond de nacht werken. Daaruit bleek dat nachtwerkers op zoek zijn naar praktische tips over het omgaan en voorkomen van gezondheidseffecten van werken in de nacht. Hierbij zien zij een belangrijke rol voor de werkgevers. Nu is een inventarisatie uitgevoerd over dit thema onder werkgevers.

Voedingsadviezen en voorzieningen voor nachtwerkers

Bijna de helft van de werkgevers die gereageerd hebben, geeft aan al informatie aan werknemers te geven over werken in en rond de nacht. Het betreft dan vooral voedingsadviezen, informatie over gezondheidsrisico’s, en over hulpmiddelen en voorzieningen bij het uitvoeren van werk in en rond de nacht.

In het algemeen wordt een website door de werkgevers als meest geschikte informatiebron gezien, maar ook een cursus of workshop is gewenst. Naast de overheid worden kennisinstituten en de werkgevers- of branchevereniging als meest gewenste informatiebron genoemd.

Lees meer over het onderzoek of download de factsheet en folder Informatiebehoefte werkgevers over werken in en rond de nacht

Door: Nationale Zorggids