Huisartsentekort landelijke regio's

Het grote tekort aan huisartsen zorgt voor problemen in dorpen waar huisartsen geen kandidaten kunnen vinden die de praktijk willen overnemen. Volgens huisarts Geert Smit uit Nieuw-Schoonebeek is de banenmarkt voor huisartsen goed en kiezen jonge huisartsen liever niet voor een dorp of een solopraktijk. Ook zien ze op tegen de hoge werkdruk, zegt hij. Dit meldt de Volkskrant.

 

Als jonge huisartsen te weinig kiezen om zich buiten stedelijke regio's te vestigen, blijven er in de toekomst in bepaalde regio's nog maar één of twee huisartsen over. Dit zal ten koste van chronische zorg gaan omdat acute zorg voorrang krijgt, aldus Smit die in twee jaar tijd nog geen opvolger voor zijn solopraktijk heeft gevonden.

Werkdruk voor huisartsen steeds groter

Begin februari werd al bekend dat het tekort aan huisartsen leidt tot patiëntenstops. Ook wordt de werkdruk voor huisartsen steeds groter. Naast het volle spreekuur heeft een huisarts met veel verschillende zorgverleners te maken en is hij vaak veel tijd kwijt met het zoeken van geschikte zorg. Ook wordt een derde van de tijd besteed aan niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals organisatie, administratie, vergaderen en personeelsmanagement.

Als het aan Smit ligt, komen er meer organisaties die huisartsen werk uit handen nemen. Dat neemt niet weg dat er in de basis gewoon te weinig huisartsen zijn. Smit: "ze hebben de banen voor het uitzoeken en komen liever niet naar Zuidoost-Drenthe." 

Digitale huisartsenzorg kan helpen bij tekort aan huisartsen

De oplossing voor het huisartsentekort ligt wellicht onder andere in digitalisering. Zo werkt zorgverzekeraar CZ aan een app waarmee verzekerden dit kwartaal kunnen (beeld)bellen met verpleegkundigen en huisartsen in Tilburg. Volgens Edwin Leutscher, die namens CZ helpt oplossingen te ontwikkelen om het huisartsentekort in Zeeland aan te pakken, "zul je een deel van de problemen moeten oplossen met digitale huisartsenzorg". 

Door: Nationale Zorggids