Hoge tarieven van flexwerkers mogelijk aan banden gelegd door kabinet

Als het aan het kabinet ligt, kunnen flexwerkers in de zorg straks geen heel hoge tarieven meer vragen voor hun diensten. Het tarief moet ‘in redelijke verhouding’ staan tot de kosten die een medewerker in loondienst zou maken. Dit moet voorkomen dat flexwerkers te hoge tarieven gaan vragen waardoor de zorgsector te duur wordt en waardoor de continuïteit van de zorg niet gewaarborgd is. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Er komen steeds meer flexwerkers in de zorg, waarbij het gaat om mensen met een flexibel contract en zzp’ers. Deze vorm van werk lijkt steeds vaker gekozen te worden want het aantal flexwerkers steeg tussen 2010 en 2018 met 13 procent. Het voordeel van deze vorm is dat mensen hun eigen uren kunnen bepalen en daardoor met feestdagen en in het weekend vrij kunnen zijn. Echter zijn zij ook vrij om hun eigen tarieven te rekenen, die steeds verder op lijken te lopen.

Hoge tarieven worden betaald met publiek geld

Deze kosten leiden tot enorme uitgaven voor de zorgsectoren. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en gehandicaptenzorg leiden flexwerkers tot een verdubbeling van de arbeidskosten. Voor ziekenhuizen is dit een verhoging  van 23 procent en in de verpleeg- thuiszorg 55 procent. Die hoge kosten komen deels doordat flexwerkers dure bemiddelingsbureaus gebruiken voor hun diensten. Dit gaat ten koste van publiek geld waarmee de organisaties werken.

Het kabinet wil daarom komen met een maximum bedrag, waarvan de hoogte nog bepaald moet worden. In dit bedrag zitten ook de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw in. Voor het bepalen van het maximumtarief worden partners in de zorg betrokken.

‘Mag kabinet dit wel beslissen?’

Of deze begrenzing wel mag is iets wat Lex Tabak, specialist ondernemerschap in de zorg, zich afvraagt. Hij stelt dat zzp’ers helemaal niet duurder zijn dan werknemers in loondienst, aangezien zij verzuim betaald krijgen en zzp’ers niet. Daarmee zou het verschil tussen beide groepen niet groot zijn. Dat het kabinet zich nu wil bemoeien met het inkomen van flexwerkers is volgens Tabak een “unieke stap en ik vraag me af of het is toegestaan”.

Ook de VVD is niet blij met het voorstel. Zzp’ers zijn hard nodig met de huidige personeelstekorten en dragen daarmee bij aan de zorg. “Ik zie liever dat De Jonge zich inzet om de banen van zzp’ers weer aantrekkelijk te maken, waardoor mensen definitief weer kiezen voor de zorg”, aldus Kamerlid Kelly Regterschot.

Door: Nationale Zorggids