Lichte toename gebruik huisartsenposten

16,6 procent van de Nederlanders maakte in 2018 ten minste éénmaal gebruik van de huisartsenpost (HAP). Dit blijkt uit nieuwe jaarcijfers over zorggebruik op de huisartsenpost van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. NIVEL meldt ook dat het zorggebruik op de huisartsenpost licht blijft toenemen. 

De toename van het zorggebruik lijkt vooral te komen doordat er meer telefonische consulten zijn gepleegd. De cijfers laten zien dat de lichte stijging in het zorggebruik op de huisartsenpost die in voorgaande jaren te zien was, in 2018 werd doorgezet. Voor het onderzoek zijn gegevens gebruikt van 27 organisaties van huisartsenposten over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van bijna 10,5 miljoen inwoners.

Huisartsenpost voor acute gezondheidsproblemen

De huisartsenpost is er voor patiënten die 's avonds, 's nachts en in het weekend acute zorg nodig hebben en niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Doordat de werkdruk op huisartsenposten erg hoog is, is het belangrijk voor de kwaliteit van de zorg en voor de belasting van de zorgverleners dat patiënten alleen komen als een gezondheidsprobleem urgent is.  

Door: Nationale Zorggids