D66 terugkeer loting studies

Selectie van studenten aan de poort werkt niet goed, daarom moet volgens D66 loting voor studies weer mogelijk worden. Dit zou dan ook voor studies als verpleegkunde, mondzorg, toegepaste psychologie en fysiotherapie gelden. Dit meldt het Dagblad van het Noorden.

Het vorige kabinet schafte loting af. Door te selecteren zou de kans groter worden dat de juiste student op de juiste plek zou komen. Ook zou zo de studie-uitval verminderen. Selectie aan de poort is mogelijk bij opleidingen waarvoor een numerus fixus geldt of kleinschalige en intensieve opleidingen. Ook bij masteropleidingen mag worden geselecteerd. Bij het selecteren wordt gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, de persoonlijkheid en de motivatie van de student. De procedure verschilt per onderwijsinstelling. 

'Selectie van studenten aan de poort werkt niet goed'

Maar volgens D66-Tweede Kamerlid Jan Paternotte werkt het systeem niet goed. Naar zijn mening neemt de kansenongelijkheid door selectie juist toe en levert het aankomende studenten veel stress op. Ook neemt het aantal studenten met een migratieachtergrond en met minder vermogende ouders af. Universiteiten en hogescholen moeten volgens Paternotte hem zelf kunnen beslissen over de wijze van toelaten van studenten. 

Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen staan open voor voorstellen

De Hanzehogeschool Groningen, die zes opleidingen met een fixus heeft (verpleegkunde, mondzorg, toegepaste psychologie, medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken en fysiotherapie) reageert 'voorzichtig positief op het plan van D66. Volgens een woordvoerder staan ze open voor herinvoering van lotingen, als die aanvullend is op decentrale selectie: "Hiermee geef je ook studenten voor wie de selectiecriteria een drempel vormen een kans." De Rijksuniversiteit Groningen, die een fixus heeft voor onder andere geneeskunde, tandheelkunde en psychologie, geeft aan ‘dat ze de voorstellen met belangstelling bestuderen.’ 

'Goede onderbouwing nodig'

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is kritisch over het voorstel. Voorzitter Kees Gillesse: "Gelijke kansen moeten vooropstaan in het hoger onderwijs en als selectie nodig is, moet dat op een eerlijke manier gebeuren. We vragen ons af of loting de goede manier is om daar te komen. Wat voor ons vooropstaat is dat er een goede wetenschappelijke onderbouwing voor de methode van selectie moet zijn."

Ook de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt in veel gevallen. "We moeten de methoden van selectie optimaliseren, we kunnen nog niet zeggen dat loten de enige oplossing is", aldus Gillesse.

Door: Nationale Zorggids