Quickscan over stigmatisering onder hulpverleners ggz

Stigma in de hulpverlening is een belangrijk, maar ook gevoelig onderwerp. Waar en hoe stigma plaatsvindt, is voor een hulpverlener vaak lastig te herkennen. Sterk zonder Stigma heeft daarom de gratis QuickScan Destigmatisering laten ontwikkelen. Met de QuickScan meten hulpverleners voor zichzelf én in het gehele team in welke mate ze destigmatiserend werken. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Dat hulpverleners stigmatiseren blijkt opnieuw uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut naar stigma in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Meer dan de helft (56 procent) van de respondenten ervaarde in de laatste twee jaar stigma door een ggz-hulpverlener. Gezien de vele negatieve effecten zou stigmatisering volgens Samen Sterk zonder Stigma een vast aandachtspunt moeten zijn in het team en in de behandeling/begeleiding.

Inzicht in stigmatiseren binnen het team

De QuickScan wordt door individuele teamleden in 10-15 minuten online ingevuld. De uitkomsten van de ingevulde tool zijn anoniem. Je kunt je eigen antwoorden in een pdf opvragen, maar niemand anders krijgt die te zien.

De QuickScan Destigmatisering geeft aan de hand van 20 stellingen een beeld van het (destigmatiserend) denken en doen van een team. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de QuickScan.

Samenwerking met Kenniscentrum Phrenos

De Quickscan is ontwikkeld in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos. Het is gratis aan te vragen op de website van Samen Sterk zonder Stigma.

Door: Nationale Zorggids