Ziekteverzuim toegenomen in gezondheidszorg

Vorig jaar waren werknemers iets vaker ziek dan in 2018. Het ziekteverzuim steeg in 2019 licht van 4,3 naar 4,4 procent. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen een werknemer gemiddeld 44 dagen verzuimde wegens ziekte. In de zorgsector is het verzuim het hoogst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Kwartaalenquête Ziekteverzuim. 

Verzuim wegens ziekte verschilt per kwartaal en is in het eerste en vierde kwartaal van het jaar altijd hoger dan in de rest van het jaar. In het laatste kwartaal van 2019 liep het ziekteverzuim op tot 4,5 procent. Alleen de eerste kwartalen van 2018 (4,7 procent) en 2019 (4,9 procent) kenden een hoger ziekteverzuim.

Gezondheidszorg ziet hoogste verzuim

Werknemers in de gezondheidszorg verzuimden het meeste in 2019. Hoewel de gezondheidszorg pas sinds 2018 het hoogste ziekteverzuim kent, is het verzuim daar al jaren bovengemiddeld hoog. Dit geldt vooral voor werknemers in verpleeg- en bejaardenhuizen: zij werkten 68 dagen van de duizend dagen niet door ziekte.

Meer griep, verkoudheid en psychische klachten

Van de werknemers die in 2018 ziek thuisbleven, had ruim 44 procent griep of verkoudheidsklachten bij het laatste verzuim. Dat is meer dan in 2014, toen ruim 40 procent deze klacht noemde. Ook psychische klachten, overspannenheid of burn-out werden in 2018 vaker genoemd: 7,2 procent, tegen 5,7 procent in 2014.

Langste thuis bij psychisch verzuim

Werknemers die verzuimen met psychische klachten blijven het langst thuis. In 2018 verzuimden werknemers met dit soort klachten gemiddeld 59 werkdagen. Met een klacht aan het hart of vaatstelsel verbleven zieke werknemers gemiddeld 47 dagen thuis. Bij griep of verkoudheid was dat 3 werkdagen, en bij het totaal van alle klachten 14 werkdagen.

Door: Nationale Zorggids