Zorgverlening alleen met goede bescherming

Artsen en andere hulpverleners moeten denken om hun eigen gezondheid en alleen met de juiste beschermingsmiddelen hun werk doen met (mogelijke) coronapatiënten. De risico's op besmetting met het coronavirus zijn op dit moment te groot voor hulpverleners, stelt artsenfederatie KNMG, die inhaakt op de huidige schaarste in bijvoorbeeld mondkapjes.

Hulpverleners hebben een individuele zorgplicht, maar ze hebben ook de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten, vindt de artsenfederatie. "Een besmetting kan ook voor gezonde mensen grote risico’s met zich meebrengen. Hulpverleners die zelf besmet zijn met het coronavirus lopen potentieel ook het risico eraan te overlijden of schade op te lopen wanneer de ziekte ernstig zou verlopen. Daarnaast lopen zij de kans langdurig niet inzetbaar te zijn door ziekte en verhogen zij de kans dat andere patiënten in de zorg besmet raken."

Oproep aan artsen: verleen alleen zorg met juiste bescherming 

De oproep is duidelijk. Van hulpverleners mag alleen directe zorg aan patiënten met (vermoedelijk) Covid-19 gevraagd worden, als zij voorzien zijn van de beste bescherming. "De overheid en de zorginstellingen moeten dus alles in het werk stellen om hulpverleners te voorzien van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen", stelt de KNMG.

KNMG: 'wees terughoudend met zorgverlening in noodsituaties zonder goede bescherming'

De artsenfederatie vermoedt dat in situaties van uiterste nood hulpverleners toch zullen besluiten zorg te geven zonder goede persoonlijke bescherming. Dat is begrijpelijk, zegt de KNMG, maar ze vindt dat hulpverleners daar toch "zeer terughoudend" mee moeten zijn. "Naast hun persoonlijke belang en het individueel patiëntenbelang, moeten hulpverleners ook het algemene belang van de gezondheidszorg meewegen; ze hebben een verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de gezondheidszorg in bredere zin, die door grootschalige uitval van hulpverleners in gevaar kan komen."

Door: ANP