Fysio voorkomt blijvende schade corona

Nu steeds meer genezen coronapatiënten de ziekenhuizen verlaten, wordt de vraag dringender hoe hun revalidatie moet verlopen. Veel coronapatiënten lopen tijdens hun ziekbed forse schade op aan longen en spierstelsel. In specifieke gevallen is zelfs hartschade mogelijk. Daarnaast kampen deze patiënten met emotionele en psychische klachten. Voor coronapatiënten, die veelal langer op de IC liggen zullen de problemen waarschijnlijk nog groter zijn. Fysiotherapeuten zullen een belangrijke rol spelen in de nazorg van coronapatiënten. Dit meldt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Vanwege het risico op blijvende restschade hebben ex-coronapatiënten voor hun herstel deskundige begeleiding nodig. Fysiotherapeuten spelen een belangrijk rol, met name bij het fysieke herstel. Ze werken zo nodig in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in een multidisciplinair team. Om die reden komt de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten (het KNGF) met een speciaal voor de revalidatie van ex-coronapatiënten ontwikkelde KNGF-standpunt fysiotherapie bij COVID-19. Het KNGF voorziet een enorme toeloop van deze patiënten, waardoor de zorgdruk door de coronacrisis nu langzamerhand verschuift van de ziekenhuizen naar de fysiotherapie. Om die reden vraagt het KNGF nadrukkelijk de aandacht van zorgverzekeraars en overheid voor de toenemende druk op de fysiotherapie. 

Standpunt voor revalidatie van coronapatiënten

Het standpunt voor de revalidatie van coronapatiënten van het KNGF is samengesteld door een projectteam onder leiding van p​rof. dr. Martijn Spruit, prof. dr. Philip van der Wees en prof. dr. Rob de Bie. Zij deden dat op verzoek van het KNGF en diverse bij het KNGF aangesloten beroepsverenigingen. In dat verband zijn er tal van COPD-netwerken opgezet die zich hebben toegelegd op gespecialiseerde fysiotherapeutische longzorg. Deze netwerken, die nauw samenwerken met medisch specialisten en huisartsen, zullen een essentiële rol spelen bij de revalidatie van coronapatiënten.

Nazorg voor coronapatiënten zal druk leggen op fysiotherapeuten

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom: "We vermoeden dat de nazorg voor coronapatiënten veel langer gaat duren dan de genezing van het virus op zichzelf. Daarbij moeten fysiotherapeuten alles op alles zetten om zoveel mogelijk blijvende restschade voor deze grote groep patiënten te voorkomen. Dat levert voor fysiotherapeuten een forse extra werkdruk op, zodra de uitgestelde zorg aan hun reguliere patiënten weer op gang komt. We kunnen dat aan en hebben daar de kennis en ervaring voor, zeker nu we ook dit standpunt hebben. Maar dat kan niet zonder steun. Ik vraag dan ook nadrukkelijk de aandacht van zorgverzekeraars en overheid om fysiotherapeuten bij deze belangrijke taak te ondersteunen."

Door: Nationale Zorggids