Huisarts in Nederland gemiddeld op 1 kilometer afstand

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer, voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis moest gemiddeld 4,8 kilometer worden afgelegd. Er zijn grote regionale verschillen in de nabijheid van zorgvoorzieningen. Zo moeten mensen in Baarn gemiddeld 2 kilometer reizen voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis, op Terschelling is dit 63 kilometer. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Nabijheidsstatistiek van het CBS.

De Nabijheidsstatistiek geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland informatie over reisafstanden over de weg naar verschillende voorzieningen, en de dichtheid van deze voorzieningen. Dit verschaft inzicht in de keuzemogelijkheden die mensen hebben voor bepaalde voorzieningen, zoals het aantal beschikbare huisartsen, ziekenhuizen en apotheken binnen een bepaalde afstand van het woonadres.

Gemiddeld twintig huisartsenpraktijken binnen straal van 5 kilometer

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer, even ver als in 2014. Gemiddeld waren er ruim twintig huisartsenpraktijken aanwezig binnen een afstand van 5 kilometer. Inwoners van Schiermonnikoog hadden met 0,4 kilometer de kortste reisafstand naar de dokter van alle Nederlandse gemeenten. Door de compactheid van de bebouwing op dit eiland zijn de aanwezige voorzieningen vrijwel altijd dichtbij.
 
Op Texel is de afstand met bijna 3 kilometer het grootst, gevolgd door Midden-Drenthe (2,5 kilometer) en Aa en Hunze (2,4 kilometer). In de grote steden is de dichtstbijzijnde huisarts nooit ver weg: in Amsterdam en Den Haag 0,5 kilometer, in Rotterdam en Utrecht 0,6 kilometer.
 

Apotheek dichtstbij op Schiermonnikoog

Ook een apotheek is in het algemeen nooit ver weg: in 2019 was de gemiddelde afstand 1,2 kilometer. Ook deze afstand is nagenoeg onveranderd sinds 2014. Gemiddeld waren er in 2019 ruim tien apotheken binnen een afstand van 5 kilometer. Inwoners van Schiermonnikoog hoefden gemiddeld nog geen halve kilometer af te leggen om naar de apotheek te gaan, terwijl mensen in Bunschoten gemiddeld ruim 6 kilometer onderweg waren.
 

Huisartsenpost met 6 kilometer verder dan reguliere huisarts

Als mensen ’s avonds of in het weekend medische problemen hebben die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunnen ze daarmee terecht bij de huisartsenpost. Hiervoor zijn mensen wat langer onderweg dan voor de reguliere huisarts: in 2019 woonden Nederlanders gemiddeld op ruim 6 kilometer van de dichtstbijzijnde huisartsenpost. In Leiderdorp was dat met 1,9 kilometer het minst, terwijl bewoners van Terschelling ruim 63 kilometer moesten afleggen.
 

Iets verder onderweg voor ziekenhuis of buitenpolikliniek

In 2019 was de gemiddelde afstand tot een ziekenhuis of buitenpolikliniek 4,8 kilometer, vergelijkbaar met 2014 (4,7 kilometer). In Baarn hoefden mensen gemiddeld nog geen 2 kilometer af te leggen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of buitenpolikliniek, terwijl dat voor bewoners van Terschelling ruim 63 kilometer was.
 
Ten opzichte van 2014 is de afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis in 2019 het sterkst toegenomen voor de Waddeneilanden Schiermonnikoog (van 34 naar 57 kilometer) en Ameland (van 29 naar 46 kilometer), en voor Noardeast-Fryslân (van 9 tot 25 kilometer). Dit is het gevolg van de sluiting van het ziekenhuis in Dokkum. Bewoners van deze drie gemeenten zijn nu aangewezen op ziekenhuizen in Leeuwarden en Drachten.
 
De reisafstand tot een ziekenhuis of buitenpolikliniek is tussen 2014 en 2019 het sterkst afgenomen in het Limburgse Beesel. In plaats van 10,5 kilometer, hoeven inwoners hier nog maar 1,5 kilometer af te leggen. Ook voor inwoners van het Brabantse Asten zijn deze medische voorzieningen een stuk dichterbij gekomen: 1,6 kilometer, tegen voorheen 9,6 kilometer. Deze aanzienlijke afname in reistijd is veroorzaakt door de opening van een buitenpolikliniek in beide gemeenten.

Door: Nationale Zorggids