IGJ: minder tekorten bescherming en testen, maar zorgen om risico's blijven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontvangt meldingen over een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en over de opvolging van het Corona testbeleid. De inspectie maakt iedere week een overzicht over het aantal klachten en de aard van de zorgen. Belangrijkste conclusie is dat er ondanks de extra persoonlijke beschermingsmiddelen en testcapaciteit nog altijd wordt gemeld. Daarnaast geven zorgmedewerkers aan nog steeds risico’s te zien voor zichzelf en de zorg. De inspectie ziet wel een grote daling in het aantal meldingen; de afgelopen week werd de helft minder gemeld. Dit meldt IGJ.

IGJ ontving in de week tussen 18 en 24 april totaal 31 Covid-19-gerelateerde meldingen. Van die meldingen gingen er zeven over een gebrek aan beschermingsmaterialen en acht over het testbeleid. Bij een melding was er waarschijnlijk sprake van een reëel tekort aan beschermingsmiddelen. In twee meldingen hebben zorginstellingen zich waarschijnlijk niet aan de RIVM- richtlijn rond testbeleid gehouden.
 
IGJ ontving in de week tussen 25 april en 1 mei in totaal 15 Covid-19-gerelateerde meldingen. Daarvan gingen vier meldingen over een gebrek aan beschermingsmiddelen en drie meldingen over coronatesten en het testbeleid. Er waren geen meldingen waarbij de RIVM-richtlijn rond testbeleid niet gevolgd kon worden. De meeste meldingen zijn gedaan over verpleeghuizen en thuiszorg.
 

Belrondes langs zorgaanbieders

De IGJ belt dagelijks met zorgaanbieders uit alle sectoren om van hen te horen hoe zij omgaan met de beperkingen binnen deze coronatijd en of zij nog in staat zijn om goede en veilig zorg te bieden. Uit deze belrondes van IGJ blijkt dat steeds meer zorgaanbieders op dit moment geen acute problemen hebben met de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wel geven veel zorgaanbieders aan dat de voorraad klein is en dat dat onzekerheid geeft.
 
In de belrondes van de IGJ geven zorgaanbieders nog steeds aan niet altijd lukt om over voldoende bescherming te beschikken, met name schorten met lange mouwen worden niet geleverd. Tegelijkertijd lukt het in de regel om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen.
 

Testen van zorgmedewerkers loopt goed

De meeste zorgaanbieders geven aan dat het testen nu goed loopt. Sommige zorgaanbieders melden echter nog steeds dat het lang duurt voordat de testuitslag beschikbaar is. IGJ verwijst actief naar het landelijke meldpunt van GGD GHOR zodat eventuele knelpunten snel kunnen worden opgelost. Zowel ten aanzien van beschermingsmiddelen als testen maken zorgaanbieders zich zorgen om de kosten.
 

Regionale verschillen

Uit de gegevens blijkt dat de meeste meldingen in de provincie Zuid-Holland zijn gedaan, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.
 

Inspectie

Afgelopen weken was er veel aandacht voor de tekorten aan beschermingsmaterialen en testen in de zorg. Minister de Jonge heeft meerdere keren opgeroepen om melding te doen van deze tekorten bij de inspecties. De IGJ kijkt naar de tekorten vanuit haar rol als toezichthouder op de kwaliteit en veiligheid van de zorg; is de zorg nog veilig ondanks alle beperkingen?  Zij heeft hierover nauw contact met iSZW.
 
Door: Nationale Zorggids