Normal_ok_operatiekamer_chirurgie_arts_assistent

Nu ziekenhuizen meer en meer de reguliere zorg aan het opstarten zijn, dreigt op de operatiekamers de personeelscapaciteit in de knel te komen. Dat zegt Mimoen Ahmidi, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO). Hij pleit voor een structurele oplossing. Dit meldt de NVLO.

"Nu ziekenhuizen naast de coronazorg ook de gewone zorg weer opstarten, wordt opnieuw veel gevraagd van het personeel in operatiekamers", zegt Ahmidi. "Dit zijn de mensen die de afgelopen periode veel hebben geholpen, met name op de IC’s en de spoedeisende hulp (SEH). Je zou hen nu de tijd moeten geven om te recupereren, maar dat wordt zeer moeilijk. Personeel van IC en SEH kunnen helaas niet bijspringen op de operatiekamers, zoals andersom wel gebeurde. Er bestaat een reëel risico dat we aan het einde van het jaar te maken krijgen met een volledig opgebrande “hotfloor”, zoals in ziekenhuizen de intensive care en operatiekamers (OK) worden genoemd."
 

Oplossing voor druk op personeelscapaciteit operatiekamers

Dat kan volgens Ahmidi ook structureel worden voorkomen, door lessen te trekken uit de crisis: "Kijken naar wat goed ging en wat niet. De saamhorigheid in de zorg is zoals altijd groot, meer dan ooit waren verschillende professionals bereid om uit hun comfortzone te komen en elders te gaan helpen. SEH, IC en huisartsenposten werden allemaal opgeschaald."
 
"De regeltjescultuur werd even opzij gezet en men durfde weer eens out of the box te denken en te handelen. Waarom zouden we dit niet na de crisis kunnen vasthouden? De crisis kan ons de ogen openen voor de noodzaak om de basis te veranderen en de opleiding voor IC en OK/recovery congruenter te maken, zodat we elkaar beter kunnen helpen. De minister heeft al iets geroepen over het structureel meer opschalen van de IC in Nederland, maar waar halen we de verpleegkundigen vandaan? Mijn antwoord is: opleiden, maar dan niet meer op de traditionele manier. Meer kijken waar in de keten de synergie zit en durven daar gebruik van te maken. Dat geldt ook voor de IC-artsen, want ook daar was een tekort en moesten in allerijl andere artsen klaar worden gestoomd om te kunnen helpen."
 
Door: Nationale Zorggids