Kinderfysio bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.  Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt deze ontwikkeling af van het gebruikelijke.  

Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te schakelen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.  
 

Bij de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeutische behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeling voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken. 
 

Praktijk voor kinderfysiotherapie Charité en Van Dekken

Onze praktijk voor kinderfysiotherapie is gevestigd in het CJG in het oude centrum van Overschie. In dit centrum werken wij samen met onder andere de GGD, het consultatiebureau, een vrijgevestigde logopediste en diëtiste. Door middel van deze samenwerkingsverbanden kunnen wij uw kind een hoge kwaliteit van zorg bieden. 
 
Tevens houden wij praktijk in het Gezondheidscentrum Park16Hoven waar wij deel uit maken van een multidisciplinair team; huisarts, logopedist, osteopaat, diëtiste, (algemeen) fysiotherapeut en de verloskundige.