Leidraad nazorg coronapatiënten

Er is een leidraadvoor de nazorg en revalidatie van ex-coronapatiënten beschikbaar. De leidraad is ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten (FMS), in samenwerking met veel beroepsverenigingen, waaronder het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dit meldt de KNGF.

De leidraad 'Nazorg voor patiënten met COVID-19' is gericht op patienten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen én op patienten die thuis COVID-19 hebben gehad. De huisarts is ook betrokken bij de zorg voor ex-coronapatiënten, in de eerste lijn fungeren zij als coördinator. Fysiotherapeuten zijn in de nazorg en revalidatie nauw betrokken bij het herstel van ex-coronapatiënten.

Bovenstaande richtlijn is niet gericht op ex-coronapatiënten die op de intensive care hebben gelegen. Voor de zorg voor deze herstellende patiënten is een aparte leidraad 'Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19'.

Door: Nationale Zorggids