Verpleegkundigen krijgen positie in bestuursraad Martini Ziekenhuis

In het Martini Ziekenhuis krijgen verpleegkundigen vanaf deze maand een positie in de bestuursraad. Dat betekent dat zij inhoudelijk meepraten op het hoogste bestuurlijke niveau. In de bestuursraad zitten verder de Raad van Bestuur en leden van de Medische Staf. Het Martini Ziekenhuis is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland waar verpleegkundigen op dit niveau vertegenwoordigd zijn. Dit meldt het Martini Ziekenhuis.

Ton Tiebosch, lid van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis: ‘Verpleegkundigen vormen de grootste beroepsgroep van het ziekenhuis en de verpleegkundig professie vormt een essentieel onderdeel van de in het ziekenhuis geleverde zorg. Daarom vinden wij het belangrijk dat deze beroepsgroep ook vertegenwoordigd is in de bestuursraad. Dat is in ons ziekenhuis het belangrijkste overlegorgaan waarin de Raad van Bestuur met de Medische Staf en nu dus ook de Verpleegkundige Staf,  het ziekenhuis vorm geeft.’
 

Passend bij positie verpleegkundige beroepsgroep

De verpleegkundigen worden vertegenwoordigd door Caroline Otter en Anneke Bueving. Caroline Otter is verpleegkundige (niet praktiserend) en nu bijna tien jaar voorzitter van de Verpleegkundige Staf. Anneke Bueving, ook als verpleegkundige opgeleid, werkt als unithoofd bij de Poliklinieken. Daarnaast is zij ook al bijna tien jaar betrokken bij de Verpleegkundige Staf en sinds 2019 lid van het Dagelijks Bestuur. Caroline Otter: "We zijn als Verpleegkundige Staf toegegroeid naar deze stap. Eigenlijk is het een logische ontwikkeling die past bij de positie die de verpleegkundige beroepsgroep in het Martini Ziekenhuis heeft."
 

Verpleegkundig perspectief

Caroline Otter: "Bij alle onderwerpen die op de agenda staan, brengen wij het verpleegkundig perspectief in, zodat dit ook meegenomen wordt in de besluitvorming. We willen ons sterk maken voor verpleegkundige zeggenschap op alle niveaus, bijvoorbeeld waar het gaat om het bijhouden van het vak en ontwikkelingsmogelijkheden.’ Anneke Bueving: ‘Deze uitdaging past bij mijn hart voor de verpleegkundige beroepsgroep en bij mijn ambitie om daar op strategisch niveau vorm aan te kunnen geven."
 
Door: Nationale Zorggids