Normal_stethoscoop_arts_dokter

Eind 2018 waren er ruim 13.700 huisartsen met een actieve registratie in het BIG-register. Van deze huisartsen was het overgrote deel werkzaam in een praktijk. Het aandeel vrouwelijke huisartsen nam toe van 50 procent in 2013 naar 58,1 procent in 2018. Ook zijn huisartsen gemiddeld steeds jonger. Het aandeel werkzame huisartsen van 50 jaar of ouder daalde in dezelfde periode va 42,2 procent naar 39,6 procent. In een aantal provincies met krimpregio’s was dit percentage 50 procent of hoger. Dit meldt CBS. 

Van alle huisartsen in 2018 was 81,6 procent werkzaam in een praktijk; een eigen praktijk, in loondienst of als zzp’er. Daarnaast waren 495 huisartsen in een andere zorgsector werkzaam, waren 395 werkzaam buiten de zorg en hadden net iets meer dan duizend huisartsen een hoofdinkomen uit een uitkering of pensioen. Een BIG-registratie is doorgaans vijf jaar geldig, waardoor het kan voorkomen dat geregistreerde huisartsen inmiddels niet meer als zodanig werkzaam zijn.

Vrouwelijke huisartsen

Het aantal in een praktijk werkzame vrouwelijke huisartsen steeg tussen 2013 en 2018 met 30,7 procent. Hiertegenover stond een daling met 5,7 procent van het aantal mannelijke huisartsen in dezelfde periode. De verandering tussen 2013 en 2018 is goed zichtbaar in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. In vijf jaar daalde in deze leeftijdscategorie het aantal mannelijke huisartsen met 60 tot bijna 1.600 in 2018. Het aantal vrouwelijke huisartsen nam met 610 toe tot 3.400 in 2018.

Meeste en minste huisartsen

In Zuid- en Noord-Holland woonden in 2018 de meeste werkzame huisartsen, respectievelijk 2.400 en 2.300. Het minste aantal werkzame huisartsen woonde in Friesland, Drenthe, Zeeland en Flevoland. 

Door: Nationale Zorggids