Kritiek Raad van State op uitbreiding taakstrafverbod

Dat geweldplegers tegen mensen met een publieke taak straks niet meer een taakstraf kan worden opgelegd, valt niet goed bij de Raad van State. Het wetsvoorstel dat het kabinet dinsdag bij de Tweede Kamer indiende, houdt in dat daders van dit soort delicten altijd in de cel belanden. Maar rechters kunnen zo weinig inspelen op persoonlijke omstandigheden en houden ook weinig ruimte over om bij lichtere vergrijpen andere sancties op te leggen, zoals boetes of een voorwaardelijke celstraf, eventueel in combinatie met een taakstraf, stelt de belangrijkste adviseur van het kabinet.

Daarnaast wijst de raad erop dat misdrijven tegen onder meer politiemensen, brandweer of anderen met een publieke taak al strenger worden aangepakt. Het kabinet wil ook dat agressie tegen meer mensen met een publieke taak onder de nieuwe wet valt. Het gaat dan ook om mensen in de zorg, zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook advocaten en gevangenisbewaarders. Ook bij deze uitbreiding stelt de raad vraagtekens. Het kabinet zou die bepaling moeten beperken en verduidelijken.

Geweld tegen hulpverleners steviger aanpakken

Het kabinet wil dit geweld steviger aanpakken en daar past geen taakstraf bij, laten de ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten. Ze vinden dat mensen met zo'n publieke taak elke dag hun nek uitsteken, de orde handhaven, onder gevaarlijke omstandigheden werken en hulp verlenen of mensen bijstaan in nood en soms acuut levensbedreigende situaties. Omdat hun werk handelend optreden vereist, hebben zij niet de mogelijkheid een stap terug te doen en zichzelf in veiligheid te brengen. Daarom verdienen zij meer bescherming, aldus de ministers.

Eerder spraken ook rechters en officieren van justitie en advocaten zich al kritisch uit over het wetsvoorstel. De ruimte van de rechter moet niet worden ingeperkt, vinden de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Er bestaat al een verbod op het opleggen van taakstraffen, als het gaat om ernstige zeden- en geweldmisdrijven.

Door: ANP