Geschikte kandidaten voor contactonderzoeker GGD afgewezen

De GGD is op dit moment bezig met het opschalen van het bron- en contactonderzoek door meer personeel te werven. Onder kandidaten die gesolliciteerd hebben op de functie heerst echter veel onduidelijkheid en ergernis, stelt het NRC. Uit een rondgang onder sollicitanten zou volgens de krant blijken dat mensen afgewezen worden terwijl ze wel geschikt zijn voor de functie. Dit meldt de NOS.

De GGD'en in Nederland kampen met een groot tekort aan personeel. In regio's als Amsterdam en Rotterdam konden de GGD'en de stijging van het aantal besmettingen niet bijbenen en moest het onderzoek afgeschaald worden. Ondanks de grote vraag naar contactonderzoekers, blijken nu toch mensen voor de functie te worden afgewezen, terwijl ze wel geschikte papieren hebben.

In de eisen die aan de functie gesteld worden en het salaris dat ertegenover staat, zitten per regio ook opvallende verschillen, concludeert de NRC. Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland komt dit doordat de regionale organisaties veel vrijheid hebben in de werving en dit veelal ook uitbesteden aan uitzendbureaus.

Door: Nationale Zorggids