Normal_ehealth

Jaarlijks worden door verpleegkundigen en verzorgenden ongeveer 500.000 overdrachten gedaan om de zorg digitaal goed over te dragen in andere organisaties. Dat verloopt nog lang niet altijd goed. Problemen zijn bijvoorbeeld dat systemen niet met elkaar communiceren of dat niet de juiste gegevens beschikbaar zijn om goede zorg te verlenen. Dat levert administratieve lasten op en patiënten moeten vaker hun verhaal vertellen, meldt (Ont)Regel de Zorg.

Om dit verbeteren heeft V&VN het doel gesteld om in 2023 alle verpleegkundige en verzorgende overdrachten op dezelfde manier én digitaal te laten verlopen. Onder de noemer van de standaard eOverdracht. V&VN organiseert een training voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten om te bekijken wat daarvoor in de eigen organisatie nodig is en wat hiervan geleerd kan worden voor een bredere aanpak.

Zes digitale bijeenkomsten

Het programma omvat zes digitale bijeenkomsten in het najaar waarin gewerkt wordt naar een concreet advies voor de eigen organisatie. Er zijn vier trainingsgroepen met elk vijf plekken. De training is voor V&VN-leden met in elke groep plek voor één niet V&VN-lid.

Door: Nationale Zorggids