Normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige

Zaterdag heeft het ministerie van Volksgezondheid twee lijsten gepubliceerd: de lijst van zorgmedewerkers die wel in aanmerking komen voor de coronabonus en de lijst van beroepen die hiervoor niet in aanmerking komen. Wie krijgt definitief wel de bonus van 1.000 euro en wie niet? 

De coronabonus is voor zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis bijzondere prestaties leverden naast het gewone dagelijkse werk. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een overzicht gemaakt van de beroepen, functies en functiegroepen de hiervoor in aanmerking komen. Zorgmedewerkers die wel in aanmerking komen voor de coronabonus zijn onder meer ambulancechauffeurs, doktersassistenten, dialyseverpleegkundigen, activiteitenbegeleiders in instellingen, verzorgenden IG, persoonlijk begeleiders en maatschappelijk werkers. De lijst van 55 beroepen en functies die wel in aanmerking komen voor de coronaregeling is hier te vinden.

Deze beroepen komen niet in aanmerking, tenzij...

Dan is er ook nog een lijst gepubliceerd met functies en beroepen die in principe geen recht hebben op de 1.000 euro extra. Dit zijn onder meer administratief medewerkers, adviseurs marketing, pr en sales, algemeen directeuren, bedrijfsartsen, assistent-verloskundigen en kraamverpleegkundigen, arts-onderzoekers en artsen voor verstandelijk gehandicapten. De volledige lijst met functies en beroepen die in principe geen bonus krijgen is hier te vinden.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat sommige professionals uit bovenstaande ‘afwijzingslijst’ toch voldoen aan de afbakeningscriteria, bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een corona-afdeling. Hier is dus eigenlijk een ‘nee, tenzij’-lijst gemaakt. Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen.

Overige voorwaarden voor de bonus

Er zijn ook overige voorwaarden opgesteld voor het ontvangen van de bonus. Zo is de bonus alleen voor zorgprofessionals die zich tussen 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona. Of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen corona. Of beide. Dit kan zijn omdat er extra uren zijn gemaakt, collega’s zijn vervangen of taken zijn uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen.

Zorgverleners dienden tussen 1 maart en 1 september 2020 een (arbeids)overeenkomst te hebben, bijvoorbeeld als werknemer, zzp’er of uitzendkracht. Werknemers verdienden in die periode niet meer dan twee keer modaal (73.000 euro) bij een voltijd dienstverband. Voor zzp’ers en uitzendkracht zijn maximale uurtarieven bepaald zodat beoordeeld kan worden of iemand meer dan twee keer modaal verdient.

Door: Nationale Zorggids
Bron: ministerie van Volksgezondheid