Workshops kunst

Het blijft interessant onderzoek: door jezelf creatief te uiten bevorder je je gezondheid. Uit meerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat het maken van kunst effect heeft op zowel iemands geestelijke als lichamelijke gezondheid. Door een creatieve leefstijl aan te nemen, staat men veelal positiever tegenover klachten of ziekte. Een bekend voorbeeld zijn de kliniclowns in het kinderziekenhuis. 

Kleinkunstig bevordert creativiteit al op jonge leeftijd door op scholen kunstzinnige workshops te verzorgen. Deze workshops op school zijn actief; leerlingen zijn veelal zelf aan het maken. De rol van Kleinkunstig is om met een school ambitiegesprekken te voeren - iedere school is immers anders - en deze workshops aan te laten sluiten bij de jongeren. Zo dragen zij het belang van kunst- en cultuuronderwijs uit. Deze actieve ervaring van kunst – het ervaren dat je zelf kunst kan maken – heeft verbanden met de gezondheidszorg.

Kunst- en cultuuronderwijs wordt door middelbare scholen als belangrijk ervaren bij onder andere het ontwikkelen van vaardigheden zoals experimenteren, nieuwsgierigheid, problemen inschatten én oplossen en creativiteit. Niet alleen voor bijzondere talenten, maar ook juist in samenhang met andere interesses van leerlingen. Daarmee haakt Kleinkunstig ook aan bij het bevorderen van de samenhang tussen kunstworkshops en andere vakken. Dit is een kleiner onderdeel van het grotere plaatje: jongeren klaarstomen voor hun deelname aan de maatschappij en het positief versterken van hun leefstijl.

Kunst is verbindend. Leerlingen delen hun muzieksmaak met elkaar, er hangt gemaakt werk in schoolgangen waarop ze elkaar positief aanspreken. Scholen die wekelijks leerlingen op het podium hebben staan, nemen de drempel weg voor anderen om zich met kunst bezig te houden. Ze raken eraan gewend dat kunst en cultuur onderdeel zijn van het schoolleven. Een programma met veel kunst en cultuur geeft de school een culturele eigenheid.

Het meest recente rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie ‘What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019)’ noemt een aantal voorbeelden van het positieve effect van kunstbeoefening op de gezondheid. Creatieve activiteiten en optredens verminderen angst en pijn bij zieke kinderen; dansen bevordert de motoriek van bijvoorbeeld patiënten met Parkinson; het beluisteren van muziek bevordert het concentratie- en leervermogen.

Des te jonger iemand kunst onderdeel maakt van zijn of haar leven, des te lager de drempels om zelf creatief te zijn of kunstinstellingen te bezoeken. Dat kunst en cultuur positiviteit brengen is bewezen!