Normal_geweld_agressie

De e-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld voor openbaar apothekers staat online. Apothekers krijgen middels deze e-learning handvatten om vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld op te pakken en hiervan een melding te maken. Deze korte online cursus is ontwikkeld op initiatief van apothekersorganisatie KNMP, in samenwerking met Veilig Thuis en ondersteund door de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Apothekers worden binnen de e-learning meegenomen in het proces rondom de melding of een signaal van kindermishandeling en huiselijk geweld; hoe de meldingen het beste zijn af te handelen, welke hulpmiddelen de KNMP daarvoor beschikbaar stelt en hoe apothekers hun team hierin het beste kunnen ondersteunen.

Er zijn zes modules en een begin- en eindtoets. De minicursus duurt ongeveer twee uur. Deelnemers ontvangen via een brief de inloggegevens. Eerder dit jaar konden apothekersassistenten via SBA al eenzelfde e-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld volgen.

Laagdrempelig melding doen met codewoord

De e-learning behandelt zowel de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling als de omgang met het codewoord Masker 19. Sinds 1 mei 2020 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld hiermee laagdrempelig een melding doen in de apotheek. In navolging van Italië, Frankrijk e n Spanje hebben de ministeries van Volksgezondheid en Rechtsbescherming met Veilig Thuis en de KNMP in Nederland hiervoor het codewoord Masker 19 in het leven geroepen.

Door: Nationale Zorggids