Normal_normal_samen__afspraak

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) benadrukt de noodzaak van samenwerking in tijden van corona. Samenwerking tussen zorgaanbieders in verschillende sectoren van de zorg is meer dan ooit noodzakelijk omdat de kwaliteit en continuïteit van de zorg onder druk staat door hoge uitval onder zorgverleners door ziekte en quarantaine. Tegelijkertijd neemt het aantal patiënten thuis, in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen toe. Dit meldt IGJ. 

De samenwerking waar de IGJ het over heeft gaat over de grenzen van individuele zorgaanbieders, vakgebieden en sectoren heen. Onder meer huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen maken lokaal afspraken. Zo kan de instroom en doorstroom van patiënten beter worden en krijgt iedere patiënt de zorg die hij nodig heeft. De IGJ ziet al veel goede voorbeelden ontstaan van samenwerking.

Een paar goede voorbeelden die de inspectie ziet: huisartsen bespreken met patiënten wat behandeling in het ziekenhuis in hun situatie zou betekenen en wat alternatieven hiervoor zijn, artsen in ziekenhuizen bekijken welke patiënten hun verdere herstel kunnen voortzetten in een verpleeghuis en een gezondheidscentrum dat een ruimte ter beschikking stelt om de revalidatie van coronapatienten daar voort te zetten die niet in het ziekenhuis geleverd kon worden.

Knelpunten onder hoge druk

Het kan voorkomen dat in de samenwerking knelpunten ontstaan. Zeker onder de huidige hoge druk waarin wordt gewerkt. Het is ingewikkeld om onder deze omstandigheden nieuwe samenwerkingen optimaal te gebruiken en bestaande samenwerkingsverbanden te verbeteren. Daar wil de inspectie graag een bijdrage aan leveren. Daarom nodigt het zorgaanbieders uit daarover in gesprek te gaan en samen te kijken naar wat de IGJ in bepaalde knelpunten kan betekenen. Dat kan via de bij hen bekende contactpersoon, de IGJ-accounthouder of het Meldpunt van IGJ.

De afgelopen maanden heeft de inspectie al kunnen helpen door zorgaanbieders die nog niet aangesloten waren, ook in een netwerk van zorgaanbieders te betrekken. Of twee zorgaanbieders aan elkaar kunnen koppelen, omdat het opnamebeleid van de één, grote gevolgen had voor de ander. Doordat bestuurders met elkaar in contact kwamen, konden er goede afspraken worden gemaakt.

Door: Nationale Zorggids