Normal_rss_entry-255512

52 procent van de Nederlandse beroepsbevolking maakt zich zorgen over de hoogte van het opgebouwde pensioen. Bijna de helft (45 procent) tobt over het al of niet rondkomen na pensionering en iets meer dan een derde over de inkomstendaling die dat met zich meebrengt. Dat zijn de belangrijkste redenen dat 37 procent van hen wel eens wakker ligt over het eigen pensioen.

Dat blijkt volgens Wijzer in geldzaken uit de Pensioenmonitor 2020 die verschijnt in het kader van de Pensioen3daagse op 3, 4 en 5 november. Tijdens deze drie dagen zetten organisaties zoals verzekeraars, banken en financieel adviseurs zich in om Nederlanders meer inzicht en overzicht te geven in hun pensioensituatie nu en later. Vanwege corona gebeurt dat hoofdzakelijk online.

Meer pensioenkennis 

Uit het onderzoek komt volgens Wijzer in geldzaken naar voren dat de pensioenkennis van mensen naar eigen zeggen lijkt toe te nemen. 44 procent van de ondervraagden geeft aan te weten hoeveel inkomen ze na pensionering ongeveer kunnen verwachten. Twee jaar geleden was dat nog 38 procent. Ruim veertig procent zegt op de hoogte te zijn van mogelijkheden om meer oudedagsreserve op te bouwen, in 2018 lag dat nog op 29 procent.

Pensioenopbouw

Ruim een derde van 55-plussers heeft spijt dat ze niet eerder zijn begonnen met pensioenopbouw. 56 procent van de respondenten zegt het belangrijk te vinden op de hoogte te zijn van hun financiële situatie na pensionering, maar slechts een vijfde neemt regelmatig de tijd zich te verdiepen in hun eigen pensioensituatie. Mannen doen dat vaker (27 procent), dan vrouwen (13 procent).

Door: ANP