Normal_arts_dokter_verpleegkundige_waardering

Vakbond FNV wil dat er één cao en een grotere pot met geld komt voor alle 1 miljoen zorgmedewerkers in Nederland. Dit biedt een beter loopbaanperspectief voor de medewerkers en minder concurrentie tussen zorgbranches onderling, aldus FNV. 

De vakbond reageert hiermee op rapporten van de Commissie Werken in de zorg en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) die beiden, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, een onderzoek naar het personeelstekort in de zorg deden. Betere arbeidsvoorwaarden, meer zeggenschap en betere samenwerking tussen zorginstellingen, beroepsgroepen en opleidingsinstituten, behoren tot de belangrijkste conclusies van deze onderzoeken. Door tien cao’s samen te voegen tot één denkt de FNV hier al behoorlijk veel schotten mee weg te kunnen nemen.

De hele zorgketen telt mee

“We willen de cao Ziekenhuizen hierbij als uitgangspunt aanhouden voor de basisafspraken. Het betreft hier bovendien de hele keten van zorg en dus niet alleen artsen, verzorgenden en verpleegkundigen, want zonder laboranten, ict’ers, schoonmakers en administratieve ondersteuning kunnen zij hun werk niet doen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle professionals van onder naar boven mee mogen beslissen over wat zij nodig hebben om goede patiëntenzorg te kunnen bieden”, zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn die verantwoordelijk is voor cao’s ziekenhuizen, umc’s en de geestelijke gezondheidszorg.

2,25 miljard euro extra nodig

Uit de onderzoeken blijkt ook dat verzorgenden momenteel te weinig verdienen om economisch zelfstandig te zijn. “Wij vinden ook dat die loonschalen omhoog moeten, maar dat geld moet wel ergens vandaan komen en daar is het kabinet verantwoordelijk voor. Er moet nu boter bij de vis, de pot met geld moet groter”, zegt FNV-bestuurder Bert de Haas voor de cao VVT. De vakbond heeft berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is, bovenop het bestaande budget van de werkgevers. Hiervan is 1,5 miljard voor betere salarissen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en om personeelstekorten aan te pakken.

Door: Nationale Zorggids