Normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige

Het verzuim in de zorgsector is in de maand oktober opnieuw toegenomen. Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt verzuimdatabedrijf Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,22 procent. Dat betekent dat in die maand dagelijks ongeveer 67.000 werknemers niet inzetbaar waren. Dit meldt Vernet. 

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een uitslag van hun coronatest Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleeg- en thuiszorg. In totaal werken er 930.000 mensen in deze vier sectoren.

Stijgende trend

In september 2020 was het verzuimpercentage 6,28, een stijging van 9 procent ten opzichte van september 2019. Deze stijgende trend zette door in de maand daarna. Het verzuimpercentage in oktober is ruim 15 procent hoger dan het percentage in dezelfde maand een jaar eerder.

Extra druk op personeel

Met deze cijfers heeft het er alle schijn van dat de tweede coronagolf extra druk zet op het personeel in de zorg. Vernet zal over twee maanden de verzuimcijfers over het vierde kwartaal van dit jaar bekendmaken en uitgebreider ingaan op het verzuim in heel 2020 in vergelijking met voorgaande jaren. Dan gaat het over de ontwikkeling van het verzuim, de meldingsfrequentie, de gemiddelde duur en het verzuim per duurklasse en leeftijdsklasse zowel zorgbreed als per branche.

Door: Nationale Zorggids