Normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige

In 2021 zijn tien grote cao’s in de zorg aan vernieuwing toe, maar dit zal waarschijnlijk niet zonder slag of stoot gaan. Door corona is er sprake van negatieve loonruimte en mentaal en fysiek overbelaste zorgverleners. Vakbonden FNV en FBZ gaan uit van moeizame onderhandelingen. Dit meldt Skipr. 

Onder meer de cao’s voor medewerkers in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, vvt, jeugdzorg en gehandicaptenzorg moeten komend jaar vernieuwd worden. Umc’s hebben inmiddels al een paar gesprekken gehad, maar daarover is FNV niet te spreken. De NFU laat de negatieve loonruimte afhangen van de vergoedingen van zorgverzekeraars en de politiek. De vakbond vermoedt dat het tijdens andere gesprekken niet veel anders zal gaan.

Vakbond FBZ is evenmin positief over de vooruitzichten en verwacht weinig grote veranderingen in de cao’s. Deze vakbond is daarom op zoek naar koopkrachtbehoud in kortlopende cao’s.

Door: Nationale Zorggids