Normal_verpleegkundige_

Zorgaanbieders die van plan zijn om een zorgverlener aan te nemen, moeten controleren of hun potentieel nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet het vergewisplicht. Hierbij doet een werkgever in de zorg onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Sommige zorginstellingen zijn verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen bij de sollicitant. Maar wanneer krijg je geen VOG in de zorg? Wat moet je hiervoor gedaan hebben? 

Laten we beginnen met een uitleg over de vergewisplicht. Deze geldt voor iedere zorgaanbieder die een zorgmedewerker wil aannemen. De geschiktheid van die persoon moet onderzocht worden, ook als het een uitzendkracht betreft. Dit doet een zorginstelling door navraag te doen bij eerdere werkgevers, het BIG-register te bekijken, het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn in te zien en navraag te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Sommige categorieën zorginstellingen moeten verplicht een VOG opvragen bij de sollicitant.

Welke zorginstellingen zijn hiertoe verplicht? Instellingen die zorg verlenen vanuit de Wet langdurige zorg en instellingen die geestelijke gezondheidszorg (ggz) verlenen die onder de zorgverzekering valt, en waar cliënten blijven overnachten.

Wanneer krijg je geen VOG?

Een VOG vraag je aan bij Justis en houdt eigenlijk in dat jouw (justitiële) verleden niet gevaarlijk is voor het vervullen van jouw taak als zorgverlener. Er wordt gekeken naar strafbare feiten die een risico kunnen vormen voor het uitvoeren van het beroep óf het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Het kan zijn dat het ene strafbare feit wel een bezwaar is, terwijl het andere dat niet is. Zo hoeft een snelheidsovertreding niet per se een reden te zijn om geen VOG af te geven. Je krijgt zeker geen verklaring als je een zedendelict hebt gepleegd, maar uiteindelijk wordt per persoon gekeken naar de ernst van het delict, de opgelegde straf, de datum van het delict en de relevantie.

Zonder strafblad of strafbare feiten die relevant zijn voor het doel van de aanvraag, wordt een VOG wel verstrekt. Heb je dus een schone lei, dan is er eigenlijk geen reden om je geen Verklaring Omtrent het Gedrag te geven.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky